Όροι Χρήσης

Το eshop Ballerie.gr με έδρα τη Λάρισα και οδό 28ης Οκτωβρίου 20, δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα μας αλλά και να πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διαδικτυακές παραγγελίες τους διατηρώντας πάντα την επικοινωνία με τους επισκέπτες μας. Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στα προϊόντα μας, να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται ειδικά για το e-shop Ballerie. Η χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων, καθώς και την ευθύνη για την τήρησή τους.

Οι παρόντες όροι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες που επιβάλλει το κατάστημά μας και αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες. Τέλος, οι όροι χρήσης καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι συμβατοί με το ισχύον Διεθνές, Ευρωπαικό και Ελληνικό δίκαιο και διέπονται από αυτά.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για τις διαφορές που θα προκύπτουν ανάμεσα στο κατάστημά μας και τους χρήστες για οποιοδήποτε λόγο, πέρα από την προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή τους πρωτίστως, εφαρμοστέο δίκαιο θα αποτελεί το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. Από τη στιγμή που θα προκύψει οποιοδήποτε γεγονός που θα επιφέρει στον χρήστη την επιθυμία για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, εκείνος οφείλει σε προθεσμία 15 ημερών από τη μέρα του εν λόγω γεγονότος, να ενημερώσει το κατάστημά μας, διαφορετικά θα παραβιάσει ουσιώδη συμβατικό όρο. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που παρέχει το κατάστημά μας, μπορούν να εκφράζουν τα παράπονά τους.
  2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Ballerie: α) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και β) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.
  3. Πρόσβαση και περιήγηση: Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δύναται να εκφράσει τη γνώμη του και να τη μοιραστεί, μέσω της εφαρμογής ‘Like’ και ‘Share’ αντίστοιχα, αν διαθέτει λογαριασμό σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης της ελεύθερης έκφρασης μέσω προσωπικών σχολίων και απόψεων, συμπεριλαμβανομένης και της έντονης κριτικής, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγει και δεν προσβάλλει τη φήμη του καταστήματός μας ούτε και οποιονδήποτε άλλον. Το Ballerie δεν έχει την υποχρέωση προληπτικού ελέγχου των σχολίων που αναρτώνται, όπως επίσης διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης σχολίου που έχει αναρτηθεί και αντίκειται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση παράβασης των όρων, η εταιρία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της.
  4. Ενημέρωση (newsletters) : Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, δύναται, αφού συμπληρώσει κάποια ελάχιστα προσωπικά του στοιχεία, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) του Ballerie, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ενός συνδέσμου που υπάρχει σε κάθε μήνυμα.
  5. Παραγγελία: Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου, εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, δικαιοπρακτική ικανότητα, (δηλ. να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση) έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική παραγγελία των διατιθέμενων προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους και την περιγραφόμενη διαδικασία που αναπτύσσονται στην ιστοσελίδα. Πραγματοποίηση παραγγελιών μπορούν να κάνουν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιηθούν παραγγελίες από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα, το Ballerie επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του. Προϋπόθεση της πραγματοποίησης της παραγγελίας και την έγκυρη σύναψη της σύμβασης πώλησης, αποτελεί α) η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης, που αφορούν στο είδος της πώλησης, στην ποσότητα, στο τίμημα συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των λοιπών δαπανών, στη διαδικασία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, στο χρόνο και στον τόπο παράδοσης της παροχής. Όσον αφορά στον τρόπο καταβολής του τιμήματος για την πραγματοποίηση της παραγγελίας, υπόκειται στην επιλογή του καταναλωτή και περιλαμβάνει την κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα και την αντικαταβολή. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο καταναλωτής ενημερώνεται για την διεύθυνση και την ταυτότητα του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των λοιπών δαπανών, τη διαδικασία για την εκτέλεση της συναλλαγής, τον κατά προσέγγιση χρόνο και τον τόπο παράδοσης, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, καθώς και για το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μαζί με υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. (αρ.4, Ν. 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε).
  6. Σεβασμός στα Δικαιώματα του Καταναλωτή: Δικαίωμα Αντικατάστασης. Στον καταναλωτή παρέχεται το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος εάν αυτό που του απεστάλη είναι ελαττωματικό ή δεν είναι αυτό που παρήγγειλε. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνία (τηλεφωνική στο 2410281848 ή με email στο shop@ballerie.gr) με το κατάστημα εντός 24 ωρών και να αποσταλεί το προϊόν, με την απόδειξη ή το τιμολόγιο, τη μέρα της παραλαβής, ώστε να γίνει άμεσα η αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αντικατάστασης, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 15 ημερολογιακές μέρες, από την ημερομηνία παραλαβής. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην περίπτωση αποστολής προϊόντος που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, είναι να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία του, στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποστολή του νέου προϊόντος πραγματοποιείται στο ίδιο χρονικό διάστημα με το αρχικό προϊόν. Να σημειωθεί ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη κατά την επιστροφή του προϊόντος, για τυχόν απώλεια ή φθορά.
  7. Προσωπικά δεδομένα: Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στο eshop Ballerieχωρίς να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες. Η μόνη περίπτωση που θα τους ζητηθεί συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α) είναι για την διαδικασία πραγματοποίησης παραγγελίας. Σας διασφαλίζουμε ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων στο κατάστημά μας, γίνεται μόνο για λόγους που αφορούν στην παροχή από μέρους μας υπηρεσιών και επικοινωνίας, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους ή η χορήγησή τους σε τρίτους, σεβόμενοι την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος όπως η άρση απορρήτου), ενώ έπειτα από δικής σας αίτηση, διαγράφονται οριστικά. Προτεραιότητά μας αποτελεί η δική σας ασφάλεια, γι αυτό και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία.
  8. Πνευματική Ιδιοκτησία: Αποκτώντας πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε τους νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενό του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, γραφικά, προϊόντα, διακριτικά σήματα κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό αγαθό του ‘’Ballerie.gr’’ ή και τρίτων μερών. Το Ballerie επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, ποινικές και διοικητικές νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραβεί αυτούς τους όρους.
  9. Ασφάλεια συναλλαγών: To ηλεκτρονικό κατάστημα ballerie.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας.  Η σύνδεσή σας στο e-shop είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του e-shop.gr.